Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:50:23

Poprawka 54

Za: 53 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 1