Narzędzia:

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Dnia 12-01-2022 godz. 18:52:47

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3