Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:58:51

Poprawka 68

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0