Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:54:00

Poprawka 61

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2