Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:51:24

Poprawka 56

Za: 54 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1