Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:28:04

Poprawka 16

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0