Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:48:16

Poprawka 50

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2