Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:23:53

Poprawka 8

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0