Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:42:47

Poprawka 42

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1