Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:39:29

Poprawka 35

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0