Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:33:57

Poprawka 25

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0