Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Dnia 12-01-2022 godz. 22:30:38

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2