Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-01-2022 godz. 22:18:49

Poprawka 18

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1