Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:59:58

Poprawka 70

Za: 54 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0