Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:39:01

Poprawka 34

Za: 54 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1