Narzędzia:

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Dnia 12-01-2022 godz. 21:03:31

Powołanie Przemysława Litwiniuka

Za: 59 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 36 Nie głosowało: 2