Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:31:59

Poprawka 21

Za: 3 Przeciw: 90 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5