Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:33:31

Poprawka 24

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2