Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:48:43

Poprawka 51

Za: 9 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1