Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 12-01-2022 godz. 22:10:37

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 48 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 1