Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:23:04

Poprawka 7

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0