Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:28:37

Poprawka 17

Za: 57 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0