Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:31:27

Poprawka 20

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1