Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:51:51

Poprawka 57

Za: 53 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 2