Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:36:31

Poprawka 29

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0