Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:45:16

Poprawka 46

Za: 3 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 0