Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:37:45

Poprawka 31

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0