Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-02-2020 na 5. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 108
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 10:02:57 nie głosował Wniosek formalny
3 10:32:37 nie głosował Wniosek formalny
4 19:50:02 nie głosował Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

5 20:00:45 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 20:02:26 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 1

7 20:03:28 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 3

8 20:04:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 4

9 20:04:32 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 6

10 20:05:12 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 7

11 20:05:45 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 8

12 20:06:20 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 9

13 20:07:15 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 10

14 20:08:10 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 11

15 20:08:55 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 13

16 20:09:28 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 14

17 20:09:54 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 15

18 20:10:20 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 16

19 20:10:54 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 17

20 20:11:26 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 18

21 20:11:57 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 19

22 20:12:28 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 20

23 20:13:00 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 21

24 20:13:34 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 22

25 20:14:08 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 23

26 20:14:44 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 24

27 20:15:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 25

28 20:15:40 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 26

29 20:16:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 27

30 20:16:42 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 28

31 20:17:12 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 29

32 20:17:41 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 30

33 20:18:06 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 31

34 20:18:41 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 32

35 20:19:15 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 33

36 20:19:43 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 34

37 20:20:29 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 35

38 20:21:01 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 36

39 20:21:31 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 37

40 20:22:02 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 38

41 20:22:34 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 39

42 20:22:58 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 40

43 20:23:29 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 41

44 20:23:58 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 42

45 20:24:28 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 43

46 20:24:55 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 44

47 20:25:19 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 45

48 20:25:51 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 46

49 20:26:19 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 47

50 20:26:53 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 48

51 20:27:25 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 49

52 20:27:54 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 50

53 20:28:23 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 51

54 20:28:53 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 52

55 20:29:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 53

56 20:30:06 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 54

57 20:30:34 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 55

58 20:31:07 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 56

59 20:31:34 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 57

60 20:32:09 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 58

61 20:32:39 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 59

62 20:33:32 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 60

63 20:34:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 61

64 20:34:32 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 62

65 20:35:03 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 63

66 20:35:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 64

67 20:36:04 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 65

68 20:36:32 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 66

69 20:37:00 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 67

70 20:37:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 68

71 20:38:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 69

72 20:38:37 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 70

73 20:39:08 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 71

74 20:39:37 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 72

75 20:40:07 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 73

76 20:40:42 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 74

77 20:41:14 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 75

78 20:41:49 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 76

79 20:42:24 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 77

80 20:43:04 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 78

81 20:43:28 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 79

82 20:43:54 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 80

83 20:44:21 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 81

84 20:44:53 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 82

85 20:45:23 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 83

86 20:45:53 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 84

87 20:46:19 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 85

88 20:46:48 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 86

89 20:47:16 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 87

90 20:47:40 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 88

91 20:48:10 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 89

92 20:48:32 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 90

93 20:48:55 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 91

94 20:49:22 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 92

95 20:49:52 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 93

96 20:50:31 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 94

97 20:51:06 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 95

98 20:51:39 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 96

99 20:52:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 97

100 20:52:47 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 98

101 20:53:18 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 99

102 20:53:47 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 100

103 20:54:17 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 101

104 20:54:48 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 102

105 20:55:24 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 103

106 20:55:53 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 104

107 20:56:24 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

108 20:57:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

109 20:58:37 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

Wniosek o przyjęcie projektu