Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:35:33

Poprawka 64

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4