Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:52:47

Poprawka 98

Za: 50 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4