Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:17:41

Poprawka 30

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4