Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:05:45

Poprawka 8

Za: 53 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4