Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:23:29

Poprawka 41

Za: 48 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4