Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:27:54

Poprawka 50

Za: 52 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5