Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:08:55

Poprawka 13

Za: 1 Przeciw: 93 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4