Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:31:34

Poprawka 57

Za: 6 Przeciw: 89 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4