Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:51:39

Poprawka 96

Za: 51 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 4