Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:16:42

Poprawka 28

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4