Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:15:40

Poprawka 26

Za: 49 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4