Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:46:19

Poprawka 85

Za: 52 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4