Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:22:34

Poprawka 39

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4