Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 27-02-2020 godz. 19:50:02

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5