Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:19:43

Poprawka 34

Za: 50 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6