Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:33:32

Poprawka 60

Za: 8 Przeciw: 84 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 4