Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:49:52

Poprawka 93

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4