Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:51:06

Poprawka 95

Za: 7 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 4