Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:10:54

Poprawka 17

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4