Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:41:49

Poprawka 76

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4