Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:44:53

Poprawka 82

Za: 50 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5