Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:53:47

Poprawka 100

Za: 57 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4